Available courses

Khóa học này giới thiệu sinh viên bài thi tiếng Anh quốc tế theo định dạng Toefl iBT. Sinh viên sẽ được thực tập với bài thi Toefl iBT theo định dạng online.  Bài thi đọc hiểu và nghe hiểu sẽ được chấm điểm tự động.

Chương trình này dành cho sinh viên năm thứ 2 chương trình kế toán tại trường Đại học Hoa Lư. Chương trình có 3 TC với thời gian lên lớp 45T. Chương trình gồm 12 bài học trong quyển Market Leader (A). Mục tiêu của chương trình là sau khóa học sinh viên có thể mở rộng kiến thức về thế giới kinh doanh, xử lý những tình huống trong thực tiễn liên quan đến kinh tế, thương mại